Επικοινωνία

Δωδεκανήσου 27, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630

info@arxis.com

(0030) 2310. 590.575

Jenny Stenly

Middle Planner

Donna Polson

Senior Project

Norton Mendos

Project Manager

Fred Windy

Lead Engineer

Tomas Baker

Junior Planner

Mickle Osvald

Senior Planner

Dilan Specter

Head Engineer

Patric Adams

Senior Engineer