Επικοινωνία

Δωδεκανήσου 27, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630

info@arxis.com

(0030) 2310. 590.575

Η ώρα της Ενέργειας

Η Arxis BC διατηρεί συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ακόλουθων συστημάτων:

  • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
  • Αιολικές εγκαταστάσεις
  • Σταθμούς παραγωγής βιοαερίου
  • Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού ή θερμικής ενέργειας

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών της, σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις πιο πάνω αναπτύξεις.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές εγκατάστασεις ΑΠΕ σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τεμάχια-αναπτύξεις
  • Τεχνοοικονομική αποτίμηση προτεινόμενων επενδύσεων, αποτίμηση ρίσκου (risk management), δυνατά και αδύνατα σημεία (SWOT analysis)
  • Συμβουλές για νομικό υπόβαθρο που διέπει τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας
  • Καταρτισμό του πλήρες φακέλου που απαιτείται για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας (πολεοδομική και οικοδομική άδεια, άδεια κατασκευής και λειτουργίας από Ρυθμιστή ενέργειας, συμφωνία με ΑΗΚ και ειδικό ταμείο)

 

Recent Services

Enhanced Services

Maintenance Services

Technical Services

Solar Panel Services

Επικοινωνήστε μαζί μας..